Manual_nadpis

Úvod

1. cVERIFY kokpit

    1.1 Vstupní obrazovka

    1.2 Výstupní obrazovka

          1.2.1 Toolbar

2. Přiklady uživatelských scénářů

    2.1 Odběratelé

          2.1.1 Založení/změna zakázky

          2.1.2 Credit Management

    2.2 Dodavatelé

          2.2.1 Založení/změna/uvolnění nákupní objednávky

          2.2.2 Předběžné pořízení faktury

          2.2.3 Platební návrh

    2.3 Scénáře v FI

3. Popis transakce ZCEVRON

4. Popis programu ZCEVR_UPDATE

    4.1 Popis programu ZCEVR_NOTIFY

5. Popis programu ZCEVR_INIT

6. Protokoly a nastavení

    6.1 Aplikační protokol

          6.1.1 Seznam protokolů

    6.2 Protokol změn klasifikací

          6.2.1 Seznam protokolů se změnou klasifikace

    6.3 Protokol komunikace s CEVR

          6.3.1 Seznam protokolů komunikace s CEVR

    6.4 Porovnat adresy

    6.5 Sledované události ISIRu

    6.6 Transakce BD87
Úvod

Produkt cVERIFY je centralizovaný systém validace obchodních partnerů, který systémově propojuje přednosti prostředí SAP s veřejnými datovými zdroji. Komplexní informační rozhraní cVERIFY zahrnuje datové zdroje z těchto základních registrů, jež tvoří základní stavební kameny elektronizace veřejné správy:
ADIS (Registr nespolehlivých plátců daně)
ARES (Obchodní rejstřík a Registr živnostenského podnikání ČR)
VIES (Registrace k DPH na území EU)
ISIR (Insolvenční rejstřík ČR).

Pro prověřování bonity obchodních partnerů jsme napojili systém Octopus firmy DC Group spol. s r.o. Umožňuje proklik přímo do tohoto systému, kde můžete nahlížet na dalších cca. 30 datových zdrojů.

uvod_obrazec.png

Data se ukládají do klasifikací k jednotlivým subjektům.

klasifikace

Obsah

1. cVERIFY kokpit

cVERIFY kokpit se skládá ze vstupní obrazovky a výstupní obrazovky


Obsah

1.1 Vstupní obrazovka

Pomocí tr. ZCEVR se spustí základní vstupní obrazovka s možností výběru konkrétních odběratelů /dodavatelů, popř. zaměstnanců. Zde si můžeme zvolit jaké ekonomické subjekty nás zajímají.

kokpit_mapa

Pomocí chceckboxu Vybírej dle atributů se zobrazí další parametry, kterými můžeme filtrovat zobrazení na výstupní obrazovce. Filtr se aktivuje pokud je alespoň jeden z atributů zaškrtnutý(kromě atributu Skrýt EU DIČ - ten je úplně nezávislý).

klasifikacni_parametry

Rozevřený seznam klasifikačních parametrů:

klasifikacni_parametry_seznam

Parametr Skrýt EU DIČ dalších států slouží k potlačení zobrazení záznamů s EU DIČ na výstupní obrazovce.
Příklad výstupu při aktivaci parametru: Skrýt EU DIČ dalších států:

bez_eu_dic

Příklad výstupu bez aktivace parametru: Skrýt EU DIČ dalších států:

eu_dic

Jednotlivé parametry na řádcích mají mezi sebou vazbu NEBO. To znemená, že při výběru těchto paramertů:

klatr_adis

budou zobrazeny subjekty splňující podmínky Pouze neplátce DPH(ADIS) NEBO Pouze plátce DPH(ADIS).

klatr_adis_alv

Vazba mezi řádky je typu A SOUČASNĚ. Při tomto výběru:

klatr_adis_ares

se z předchozího příkladu zobrazí jen jeden subjekt:

klatr_adis_ares_alv

Klasifikační parametry lze vybírat podle stavů, které jsou platné v daných rejstřících(viz. kapitola 1.2 Výstupní obrazovka).


Obsah

1.2 Výstupní obrazovka

Na výstupní obrazovce dostáváme přehledové zobrazení subjektů v ALV:

vystupni_obrazovka

Sloupec Přihl. význam ikon:

subjekt_sledovan subjekt je sledován

subjekt_neni_sledovan subjekt není sledován

rejstrik_nebyl_nacten rejstřík zatím nebyl načten.


Sloupec ARES význam ikon:

ares_nalezen subjekt je nalezený v rejstříku

ares_nenalezen subjekt nebyl nalezený v rejstříku

ares_nenacten rejstřík zatím nebyl načten

ares_upadek subjekt je v úpadku

Při dvojkliku na ikonu stavu se nám otevře okno s detaily z rejstříku ARES ke konkrétnímu subjektu. Okno v záhlaví obsahuje ikony:

ikona_tisk pro tisk

historie_změn historie změn

poklik_www proklik na web rejstříku s informacemi o daném subjektu.


Sloupec VIES význam ikon:

vies_nalezeny subjekt je nalezený v rejstříku

vies_spatny_cislo subjekt má špatné číslo

vies_nenacten rejstřík zatím nebyl načten

Při dvojkliku na ikonu stavu se nám otevře okno s detaily z rejstříku VIES ke konkrétnímu subjektu. Okno obsahuje ikony:

ikona_tisk pro tisk

vies_zmeny historie změn

vies_proklik proklik na web rejstříku s informacemi o daném subjektu


Sloupec ISIR význam ikon:

isir_nalezen subjekt nemá záznam v rejstříku

isir_insolvence subjekt je v insolvenci

isir_reg subjekt je registrován

isir_bez_predsudku registrace subjektu bez předsudků

isir_po_exekuci registrace subjektu po soudní exekuci

ares_nenacten rejstřík zatím nebyl načten

Při dvojkliku na ikonu stavu se nám otevře okno s detaily z rejstříku ISIR ke konkrétnímu subjektu. Okno v záhlaví obsahuje ikony:

tisk pro tisk

historie_zmen historie změn

proklik_www proklik na web rejstříku s informacemi o daném subjektu.


Sloupec ADIS význam ikon:

adis_nalezen subjekt je nalezený v rejstříku

nespolehlivy_platce nespolehlivý plátce

adis_ne_bank_ucet žádný bankovní účet

adis_neplatce_dph subjekt není v rejstříku - neplátce DPH

adis_nenacten rejstřík zatím nebyl načten

Při dvojkliku na ikonu stavu se nám otevře okno s detaily z rejstříku ADIS ke konkrétnímu subjektu. Okno v záhlaví obsahuje ikony:

tisk pro tisk

adis_porov_bank_ucty porovnání bankovních účtů

poklik_www proklik na web rejstříku s informacemi o daném subjektu.

Text bankovních účtů je formátován jako v ADISu. To znamená, že jsou například odstraněny přebytečné mezery.


Při kliknutí na ikonu statusu rejstříku u subjektu dostaneme v krajním panelu data pro daný subjekt.

vystup_obr_rejstriky

Sloupec Score význam ikon: podle výše DCG score jsou zobrazeny ikony:

dcg_1 (DCG score do 2)

dcg_2 (DCG score do 4)

dcg_3 (DCG score nad 4)

nenacten rejstřík zatím nebyl načten

Při dvojkliku se nám otevře okno s detaily z rejstříku DCG ke konkrétnímu subjektu. Okno v záhlaví obsahuje ikony:

tisk pro tisk

historie historie změn

proklik_www proklik na web rejstříku s informacemi o daném subjektu.


Sloupec Typ obsahuje ikonu pro daný subjekt:

odberatel odběratel

dodavatel dodavatel

zamestnanec zaměstnanec


Sloupec Název objektu obsahuje informace o konkrétním subjektu. Při dvojkliku se dostaneme ke klasifikacím.


Sloupec IČO obsahuje informace o konkrétním subjektu. Při dvojkliku se dostaneme k výpisu aplikačního logu.


Sloupec DIČ obsahuje informace o konkrétním subjektu. Při dvojkliku se dostaneme k výpisu aplikačního logu.


Sloupec Země, Město, Ulice, PSČ obsahují informace ke konkrétnímu subjektu. Na dvojklik není napojená žádná funkce.


Sloupec Číslo v SAP obsahuje informace o konkrétním subjektu. Při dvojkliku se volá transakce na zobrazení kmenových dat.


Sloupec On-line obsahuje ikonu pro proklik do transakce ZCEVRON.


Sloupec Stáhn. obsahuje ikonu pro stažení dat z cVERIFY.


Sloupec Log obsahuje ikonu pro proklik do aplikačního protokolu.Obsah

1.2.1 Toolbar

Ikona tuzka přepne záznamy do editačního režimu a přidá ovládací tlačítkatlacitka_sledovani pro sledování.

Ikona bryle uzamkne záznamy jen na prohlížení a odebere tlačítka pro sledování.

Pomocí tl. porovnat_adresy se spustí porovnání adres u vybraných subjektů. Na obrazovce vidíme rozdíl v datech na kmenových záznamech(ikona: adr_kzm)a v datech z resjtříku ARES(ikona: adr_kzm). Pomocí ikony adr_tuzka můžeme převzít adresu z rejstříku Ares do kmenových dat.

porovnat_adr

Subjekt s odlišnou adresou je označen červeně v polích: ID a IČO. Rozdílné položky jsou zvýrazněné žlutou barvou.


Obsah

2. Přiklady uživatelských scénářů

Uživatelské scénáře slouží k realizaci kontroly v konkrétních místech zákaznických procesů v systému SAP. Mohou být zabudovány ve Workflow, při uložení údajů v transakci, v reportu apod. Dále je možné nastavení, zda v procesu pokračovat, pokračovat s upozorněním, zapsáním do logu. Cílem je co nejmenší zatížení obsluhy při běžné práci při současném dostatečném pokrytí rizik při prováděné operaci s obchodním partnerem. V tabulce je uveden seznam možných kontrol.

scenare_tab

Podrobný popis některých realizovaných scénářů užití v následujících kapitolách.


Obsah

2.1 Odběratelé

Následující kapitola ukazuje příklady z uživatelských scénářů aplikovaných na produkt cVERIFY ve vazbě na odběratele.


Obsah

2.1.1 Založení/změna zakázky

us_zakazka

Při zadání odběratele do zakázky jsou interní kontroly prováděny zpravidla na insolvenci a platnost údajů v kmenovém záznamu. Uživatel má k dispozici informační okno.


Obsah

2.1.2 Credit Management

us_credit_01

Interní kontroly při předem definovaném stavu při uložení zakázky nastaví dokladu příznak blokace.


us_credit_02

Doklad podléhá povinnosti uvolnění pracovníka úvěrového řízení.


us_credit_03

Založení dodávky je při použití blokace úvěrového řízení zamezeno.


Obsah

2.2 Dodavatelé

Následující kapitola ukazuje příklady z uživatelských scénářů aplikovaných na produkt cVERIFY ve vazbě na dodavatele.


Obsah

2.2.1 Založení/změna/uvolnění nákupní objednávky

us_objednavka

Interní kontrola vyvolá informační okno a odešle zprávu na email vedoucího nákupu.


Obsah

2.2.2 Předběžné pořízení faktury

us_pred_fakt

Faktury s neplatným DIČ nebo od nespolehlivého plátce jsou blokovány.


Obsah

2.2.3 Platební návrh

us_plat_navrh_01

us_plat_navrh_02

Při generování platebního návrhu je uživatel informován o provedených interních kontrolách zpravidla na všechny rejstříky. Mezi kontroly patří mj. i ověření správnosti bankovního účtu v rejstříku ADIS.


Obsah

2.3 Scénáře v FI

cVERIFY aplikace provádí interní kontroly v těchto FI operacích:

  • Účtování dokladu

  • Zaúčtování s vyrovnáním

  • Přijetí zálohové platby

  • Požadavek na zálohu

  • Editace účetního dokladu

  • Zadání faktury od dodavatele

  • Přírůstek IM koupí s dodavatelem

  • Předběžné pořízení dokladu


Kontroly spustí hlášení typu warning, případně typu error. Elegantním řešení je pop-up s dotazem na uživatele, zda se má zpracování zastavit.
Kontroly lze provádět při simulaci zaúčtování.


us_fi


Obsah

3. Popis transakce ZCEVRON

Transakce ZCEVRON slouží online zobrazení dat ze cVERIFY s možností uživatelské akce pro založení obchodního partnera. Na vstupní obrazovce se zadá IČO popř. DIČ.

zcevron_form

Výstupní obrazovka je rozdělena na dvě části. Vrchní část obsahuje informace o zadaném subjektu s kontrolou do kmenových dat v SAPu. V našem případě je firma Graweb založena v SAPu jako dodavatel. Máme možnost ji založit jako odběratele pomocí tlačítka vytvořit. Spodní část obrazovky obsahuje údaje o subjektu v daných rejstřících vrácené ze služby cVERIFY.zcevron_form

Obsah

4. Popis programu ZCEVR_UPDATE

Program slouží ke stažení notifikací nad všemi sledovanými subjekty. Standardně se plánuje jako job na pozadí.

zcevr_update

Checkbox ignore errors slouží k přeskočení chyb bez rizika způsobení nekonzistence dat. Checkbox Upload msg from local file slouží k odemčení pole File name pro případné nahrání notifikací z lokálního souboru poskytnutého službou cVERIFY.


zcevr_update_02

Následující příklad ukazuje přidání nového bankovního účtu.

Obsah souboru notif.xml

zcevr_update_xml

Po nahrání souboru notif.xml můžeme vidět nový účet


zcevr_update_bu

Informace o změně se projeví v aplikačním protokolu:

zcevr_update_ap

Obsah

4.1 Popis programu ZCEVR_NOTIFY

Program ZCEVR_NOTIFY se spouští automaticky po provedení programu ZCEVR_UPDATE. Cílem programu je automaticky upozorňovat uživatele na specifikované události. Takovou událostí může být například to, že se některý z dodavatelů nebo odběratelů stal nespolehlivým plátcem, nebo změnil své sídlo. Nastavit lze jakoukoliv změnu, kterou lze vyfiltrovat v textech aplikačního, klasifikačního, nebo komunikačního protokolu.

Upozornění na změny se nastaví pomocí varianty programu ZCEVR_NOTIFY. Následující příklad upozorní na nově zjištěného nespolehlivého plátce DPH nebo na změnu sídla obchodního partnera (texty *Nedůvěryhodná* a *CEVR - adresa* v poli Proměnná zprávy) odesláním zprávy na zadaný e-mail:

zcevr_notify

Tuto variantu je potřeba uložit pomocí tlačítka Uložit (Ctrl+S) a následně nastavit v programu ZCEVR_UPDATE (Pole „Název varianty“):

zcevr_update1

Pokud uživatel zvolí „Pouze výpis na obrazovku“, zobrazí se následující textový výstup (hledaná upozornění jsou zvýrazněna zeleně):

notifikace_apl_log


Obsah

5. Popis programu ZCEVR_INIT

Program ZCEVR_INIT slouží k prvotnímu načtení dat do klasifikací. Na výběrové obrazovce volíme parametry pro výběr subjektů, ke kterým chceme stáhnout data z registrů. Registry si můžeme aktivovat v poli: Rejstříky ke zpracování. Data jsou načítána ze služby cVERIFY.

zcevr_init_01

zcevr_init_02

Stažená data jsou přístupná přes transakci ZCEVR.

zcevr_init_03

Obsah

6. Protokoly a nastavení

Jedním z cílů systému cVERIFY je poskytovat kompletní informace o historii dat v registrech, nastavení, okamžicích zaznamenání změn a komunikace. K tomu slouží ucelený systém logování popsaný v následujících kapitolách.


Obsah

6.1 Aplikační protokol

Pomocí tl. aplikační protokol máme možnost vyfiltrovat události vztahující se ke změnám uložené v aplikačním protokolu.

apl_protokol_1

Obsah

6.1.1 Seznam protokolů

Seznam aplikačních protokolů

apl_protokol_2

Obsah

6.2 Protokol změn klasifikací

Pomocí tl.Porotokol zmenmáme možnost vyfiltrovat změny v klasifikacích.

protokol zmen

Obsah

6.2.1 Seznam protokolů se změnou klasifikace

Seznam protokolů klasifikací

zobrazeni protokolu

Obsah

6.3 Protokol komunikace s CEVR

Pomocí tl. porotokol komunikace máme možnost zobrazit si komunikační protokol služby cVERIFY.

potokol komunikace

Obsah

6.3.1 Seznam protokolů komunikace s CEVR

Seznam protokolů komunikace s CEVR.

protokol komunikace 3

Obsah

6.4 Porovnat adresy

Pomocí tl. porovnat_adresy se zobrazí kontrola adres v kmenových záznamech s údaji z rejstříku ARES.

porovnat_adr

Subjekt s odlišnou adresou je označen červeně v polích: ID a IČO. Rozdílné položky jsou zvýrazněné žlutou barvou.


Obsah

6.5 Sledované události ISIRu

Insolvenční rejstřík sleduje cca. 900 různých stavů insolvenčního řízení. Ne všechny stavy insolvenčního rejstříku chce zákazník sledovat. K výběru relevantních stavů slouží nastavení vazeb ISIR.

Transakce ZCEVR_ISIR umožní vybrat události ISIRu, pro které je požadována reakce v uživatelských scénářích.

vazby_isir_2

Obsah

6.6 Transakce BD87

V této kapitole je nastíněno využití transakce BD87 ke kontrole vytvořených IDOCů k příkladu z kapitoly ZCEVR_UPDATE. Na výběrové obrazovce nastavíme kritéria pro filtraci IDOCů.

BD87_01

BD87_02

BD87_03

BD87_04

Obsah